İMTAHAN QƏRARGAHI

ƏZİZ TƏLƏBƏLƏR!
İMTAHANLARIN TƏŞKİLİ GEDİŞİ İLƏ BAĞLI ŞİKAYƏT TƏKLİFLƏRİNİZİ İMTAHAN QƏRARGAHINA ÜNVANLAMAĞINIZ XAHİŞ OLUNUR.
Mobil telefon (Whatsapp): 
Aqronomluq fakültəsi: 050-424-37-28
Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsi:055-756-26-19
Baytarlıq təbabəti fakültəsi:050-703-14-33        
Zoomühəndislik fakültəsi:070-204-44-10
Mühəndislik fakültəsi:055-636-37-21
Aqrotexnologiya fakültəsi:070-233-33-61
Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi: 055-545-87-45
Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi:055 230 49 89
Magistr hazırlığı mərkəzi:055-482-04-24
ADAU üzrə:077-299-30-01;051-654-94-36; 022-266-00-56; 022-266-89-57
E-MAIL: qerargah@adau.edu.az; office@adau.edu.az