Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura

10 sentyabr 2020-ci il tarixli 182 (29447) №-li Xalq Qəzetində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin dərc olunmuş elanına əsasən  2020-ci il üçün doktorantura və dissertanturaya ixtisaslar üzrə sənədlərin qəbulu elan edir.

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);
 • kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqəsi;
 • tərcümeyi-hal;
 • 4 ədəd fotoşəkil (3X4 sm ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • əmək kitabçasından çıxarış;
 • çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı;
 • fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması barədə şəhadətnamə);
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Fəlsəfə  doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına );
 • kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqəsi;
 • tərcümeyi-hal;
 • 4 ədəd fotoşəkil (3X4 sm ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • əmək kitabçasından çıxarış;
 • çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı;
 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş;
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Doktoranturaya sənədlərin qəbulu elan dərc olunan gündən 2020-ci il sentyabrın 25-dək aparılacaqdır.

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450, Azərbaycan Dövlət Aqrar    Universiteti, Elm şöbəsi. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura, büdcə hesabına

2409.01

Genetika

1 yer qiyabi

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

2414.01

Mikrobiologiya

1 yer qiyabi

2417.01

Botanika

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer əyani

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

2528.01

Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

3101.01

Aqrokimya

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

3102.01

Aqromühəndislik

1 yer qiyabi

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

1 yer qiyabi

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer qiyabi

 

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük

1 yer qiyabi

 

3103.09

Tərəvəzçilik

1 yer qiyabi

 

3106.01

Meşəçilik, meşə quruluşu

və meşə taksasiyası

1 yer əyani, 1 yer qiyabi

 

3106.02

Meşə aqromelorasiyası,

qoruyucu meşələrin salınması

və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

1 yer qiyabi

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və

heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)

1 yer qiyabi

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası)

1 yer qiyabi

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası,

virusologiyası, epizootologiyası,

mikotoksikologiya ilə mikologiyası

və immunologiyası)

1 yer əyani,1 yer qiyabi

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq cərrahlığı)

1 yer qiyabi

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)

1 yer qiyabi

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

1 yer qiyabi

 

3110.03

Xüsusi zootexniya və heyvandarlıq məhsullarının istehsal texnologiyası

1 yer qiyabi

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer qiyabi

 

3400.02

Əczaçılıq kimyası və farmakoqnoziya

1 yer qiyabi

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer qiyabi

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura, ödənişli əsaslarla

 

2409.01

Genetika

1 yer qiyabi

 

2414.01

Mikrobiologiya

1 yer əyani

 

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer qiyabi

 

3102.01

Aqromühəndislik

1 yer əyani,1 yer qiyabi

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer əyani,1 yer qiyabi

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer əyani,1 yer qiyabi

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer əyani,1 yer qiyabi

 

5303.01

Mühasibat uçotu

1 yer qiyabi

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer qiyabi

 

    Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantura, büdcə hesabına

 

2409.01

Genetika

1 yer

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

 

3106.01

Meşəçilik, meşə quruluşu

və meşə taksasiyası

1 yer

 

3106.02

Meşə aqromelorasiyası,

qoruyucu meşələrin salınması

və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

1 yer

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer

 

5303.01

Mühasibat uçotu

1 yer

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer

 

     

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantura, ödənişli əsaslarla

 

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer

 

3102.01

Aqromühəndislik

2 yer

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

2 yer

 

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

1 yer

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

2 yer

 

3103.07

Bitkiçilik

2 yer

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantura, büdcə hesabına

2409.01

Genetika

1 yer qiyabi

2417.01

Botanika

1 yer qiyabi

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer qiyabi

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer qiyabi

3101.01

Aqrokimya

1 yer qiyabi

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük

1 yer qiyabi

3109.01

Baytarlıq elmləri (heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası)

1 yer qiyabi

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer qiyabi

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer qiyabi

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantura, ödənişli əsaslarla

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer əyani

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer əyani

 

2409.01

Genetika

1 yer qiyabi

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer qiyabi

 

2414.01

Mikrobiologiya

1 yer qiyabi

 

3102.01

Aqromühəndislik

1 yer qiyabi

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer qiyabi

 

    Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantura, büdcə hesabına

 

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer

 

3106.01

Meşəçilik, meşə quruluşu

və meşə taksasiyası

1 yer

 

3106.02

Meşə aqromelorasiyası,

qoruyucu meşələrin salınması

və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

1 yer

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantura, ödənişli əsaslarla

 

2409.01

Genetika

1 yer

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan – AZ 2000, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 262.

Telefon- (022) 266-03-51.

Qeyd-doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu 2020-ci il sentyabrın 25-nə kimi davam edəcəkdir.