ADAU kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Aqrobiznes və menecment kafedrasının müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 266-00-56, 266-89-57