Rektorun müşaviri

Allahverdiyev Nizami İspəndiyar oğlu